FAQ
© 2019 Staats- und Universitätsbibliothek
Hamburg, Carl von Ossietzky

Öffnungszeiten heute10.00 bis 24.00 Uhr alle Öffnungszeiten

Deutsch

Activitat Parlamentària

Availability: Frei zugänglich
Homepage(s):
Fulltext available since: Volume 1 (2001)
Publisher: Generalitat de Catalunya, Departament de Governació i Relacions Institucionals
ZDB-ID: 2115185-4
Subject(s):
P-ISSN(s): 1577-7162
Appearance: Volltext, Online und Druckausgabe
Costs: kostenlos
Comment: La Direcció General de Relacions amb el Parlament edita Activitat Parlamentària, semestralment, coincidint amb el final del període de sessions del Parlament de Catalunya. La revista està estructurada en dues parts. La primera fa balanç i ofereix informació sobre l'activitat parlamentària de la legislatura en curs i, especialment, del darrer període de sessions (dades sobre el nombre d'iniciatives, relació de lleis aprovades, etc). La segona està pensada per acollir articles que tractin temes de fons sobre les relacions entre Govern i Parlament des d'una perspectiva política, jurídica, històrica, social, etc. Així mateix, la revista pot incloure, eventualment, altres informacions

Zur Fachübersicht

powered by EZB

Kontakt:

E-Medien (EZB)


E-Mail: ezb@sub.uni-hamburg.de